Dominikańskie Centrum Wspierania Rodziny Syntonia

Zapraszamy do rejestracji od 9.01.2023r.

poprzez kontakt mailowy [email protected],

smsowo na numer 728 471 669,

telefonicznie – w piątki między godziną 15.30-16.00 pod tel. 728 471 669

lub poprzez formularz.

Ponieważ działalność poradni cieszy się dużym zainteresowaniem, konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna, smsowa, mailowa lub poprzez formularz. Odpowiemy, jak tylko będzie to możliwe. W wiadomości warto dopisać swoją dyspozycyjność oraz szczególne potrzeby w zakresie komunikacyjnym, bądź architektonicznym.

O nas

Syntonia powstała aby wspierać i wzmacniać więzi małżeńskie i rodzinne. Oferujemy możliwość konsultacji psychoterapeutycznych w sytuacjach trudności życiowych, indywidualnych lub w rodzinie,  związku czy innej ważnej relacji, kiedy pojawia się potrzeba porozmawiania o trudnościach, kierunkach zmian i rozwiązaniach.


Harmonogram pracy poradni


Zapraszamy od 9.01.2023r. do  skorzystania z  porad specjalistów w Poradni Rodzinnej przy Klasztorze.
Porady są bezpłatne – współfinansowane przez Urząd Miasta Wrocławia oraz Klasztor Ojców Dominikanów we Wrocławiu.


poniedziałek

psycholog, terapeuta 17.30-20.30

psychoterapeuta 15.00-18.00

wtorek

psycholog, terapeuta 9.00-15.00

terapeuta, terapeuta NEST, pedagog II i IV wtorek miesiąca 14.30-16.30

środa

terapeuta 16.00-18.00

czwartek

pedagog, terapeuta, doradca zawodowy, doradca rodzinny 16.00-18.00

psycholog, terapeuta 18.00-20.00


piątek
doradca rodzinny, socjolog 16.00-19.00

Poradnia pracuje:
9.01.2021-31.12.2023
przerwa wakacyjna lipiec i sierpień
wolne dni: dni ustawowo wolne
dodatkowo wolne: Wielki Czwartek i Wielki Piątek oraz 2 listopada tzw. Dzień Zaduszny

Dotacja uzyskana w konkursie o nazwie „ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA”.

Pracownicy poradni

Pracownicy i wolontariusze Poradni Rodzinnej:

Katarzyna Kluzowska – psycholog, psychoterapeuta, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła całościowy czteroletni kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzonego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii (pod opieką dr n.med. Witolda Simona). Cały czas dokształca się biorąc udział w wielu szkoleniach, kursach oraz konferencjach czy seminariach. Jej praca podlega stałej superwizji.

Dominika Tomczyszyn – terapeuta, psychoterapeuta i terapeuta NEST, pedagog; służy pomocą psychologiczną osobom dorosłym, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć takich jak: wykorzystanie, zaniedbanie, przemoc (fizyczna, emocjonalna, seksualna), deprawacja i inne. Znaczące straty osobiste, którymi zajmuje się program NEST obejmują doświadczenie utraty w miarę dobrego dzieciństwa oraz utraty ciąży (poronienie, martwy płód, aborcja, śmierć okołoporodowa, urodzenie dziecka niepełnosprawnego). Pedagog, pracownik jednej z wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, towarzyszy dzieciom i młodzieży w pokonywaniu kolejnych etapów rozwojowych zgodnie z ich potrzebami i możliwościami – na miarę ich aspiracji. Jednocześnie stara się wspierać rodziców i nauczycieli w pełnieniu przez nich roli rodzicielskiej i wychowawczej. Certyfikat terapeuty programu NEST – the New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą) Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie – RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA – poziom podstawowy Szkoła Mediacji – program zgodny ze standardami szkolenia mediatorów określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Obecnie ukończyła całościowy czteroletni kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Cały czas dokształca się biorąc udział w wielu szkoleniach, kursach oraz konferencjach czy seminariach. Jej praca podlega stałej superwizji. W poradni rodzinnej zajmuje się wsparciem psychologicznym osób indywidualnych i rodzin, w tym rodzin z dziećmi, w szczególności osób po stracie, doświadczających trudności w komunikowaniu się i rozwiązywaniu problemów, budowaniu więzi, rodziców mających trudności wychowawcze.

Kasia Serafinowska- Gabryel – psycholog, psychoterapeuta z ponad 30 letnim stażem pracy: terapia rodzin, specjalista problematyki uzależnień, specjalista terapii krótkoterminowych, oraz w dziedzinie interwencji w sprawach nagłych kryzysów, doradca d/s zaburzeń w żywieniu na tle problemów psychologicznych , ekspert Unii Europejskiej ds. polityki wobec uzależnień. W poradni rodzinnej zajmuje się udzielaniem konsultacji i wsparciem psychologicznym, w szczególności osób uzależnionych i współuzależnionych, doświadczających przemocy, doświadczających trudności w funkcjonowaniu społecznym, doświadczających trudności psychicznych, par i małżeństw kryzysie, rodzin pragnących lepiej funkcjonować.

Marta Stefanko –psycholog, psychoterapeutka z kilkunastoletnim stażem , absolwentka  pedagogiki i psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończona Szkoła Psychoterapii Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, a także Terapia Systemowa w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Umiejętności terapeutyczne doskonalone na 2-letnim stażu w zespole terapii rodzin w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, a także poprzez udział w konferencjach i warsztatach. Pracuje w nurcie terapii systemowej, jej praca podlega stałej superwizji. Poza Syntonią – wieloletnia praca  z zakresu psychogeriatrii z osobami starszymi i przewlekle chorymi w dziennych i stacjonarnych ośrodkach pomocy społecznej. W Poradni Rodzinnej Syntonia oferuje konsultacje, poradnictwo, interwencje w sytuacjach kryzysów życiowych i psychoterapię. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par i małżeństw. Pracuje także z całym systemem rodzinnym.

Iwona Szylin – psychoterapeutka w poradni rodzinnej Syntonia. Prowadzi konsultacje terapeutyczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W swej pracy stosuje podejście integratywne z głównym akcentem na nurt psychodynamiczny. Uwzględnia przy tym rozumienie kondycji psychicznej człowieka w duchu psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej.  W zależności od potrzeb i możliwości pacjenta korzysta również z technik poznawczo-behawioralnych. Aktualnie ukończyła całościowy, czteroletni kurs prowadzony przez Wrocławską Fundację Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  Jest członkiem Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jej praca podlega stałej superwizji indywidualnej, a także grupowej.  Ukończyła studia licencjackie w zakresie historii filozofii ze specjalizacją nauczycielską na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz studia magisterskie na kierunku filozofia ze specjalizacją – komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Społecznych – Uniwersytetu Wrocławskiego.

Anna Tomaszewicz – pedagog, doradca rodzinny, psychoterapeuta, ukończone 4 letnie, Podyplomowe Studia Psychoterapii przy PWT we Wrocławiu.

Agnieszka Ładyżyńska –  koordynator poradni rodzinnej, doradca rodzinny, socjolog.

Wolontariusze poradni rodzinnej: Ewa Węgielska, Lilianna Jaworska, Zuzanna Krupa.

Marcin Mogielski OP – duszpasterz, opiekun Poradni i Dominikańskiego Centrum Wspierania Rodziny Syntonia.

Kontakt

Pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław
(wejście od ulicy Janickiego), II piętro


Rejestracja do poradni – telefonicznie, w piątki, między godziną 9.00-10.00
tel. kontaktowy 728 471 669
oraz elektronicznie poprzez e-mail: [email protected]

Poradnia jest zamknięta w miesiącu sierpniu.

W aktualnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego możliwe są konsultacje z psychologiem, pedagogiem, doradcą rodzinnym także w formie telefonicznej lub online.